SIDEN 1761

Glenne hørte til Kråkstad prestegård i 1761. Senere ble gården delt i to, og i 1930 kjøpte Konrad Bjerke den ene. I senere tid, frem til 2012, har sønnesønnen, Svenn Johan Bjerke, eid gården og bl.a. restaurert flere gravhauger fra jernalderen. En rekke maskiner og redskaper er også tatt vare på til glede for våre gjester.

LÅVEN

En 100 år gammel restaurert traktor står ved inngangen til festsalen som et klenodium blant mye annet som er bevart. Deler av de gamle murene og de opprinnelige buevinduene er også i god behold. Den gamle låven er totalt renovert og forvandlet til en eksklusiv festsal med bar og topp moderne storkjøkken.

LANDSKAPET

Gården, med tunet, festsalen og øvrige bygninger, er omkranset av en skigard som er satt opp på gammelt vis. Utenfor folder kulturlandskapet seg ut og gir hvile for øye og sinn. Området rommer gravhauger fra jernalderen og er trolig en del av morenemassivet som dannet strandkanten for 9 200 år siden.